Best apartments in Khoroshevskiy-Serebryaniy Bor district. Buy apartment in Khoroshevskiy-Serebryaniy Bor district. Check a price on apartments in Khoroshevskiy-Serebryaniy Bor district.
8 500 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Zorge, 9
Area
35 sq.m
Rooms 1
Zorge, 9
Zorge, 9
9 900 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Zorge, 9
Area
49 sq.m
Rooms 2
Zorge, 9
Zorge, 9
10 615 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Khoroshevskoe hgw, вл.25
Area
39 sq.m
Rooms 1
Khoroshevskoe hgw, вл.25
Khoroshevskoe hgw, вл.25
12 489 800 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Khoroshevskoe hgw, вл.25
Area
63 sq.m
Rooms 2
Khoroshevskoe hgw, вл.25
Khoroshevskoe hgw, вл.25
13 050 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Zorge, 9
Area
66 sq.m
Rooms 3
Zorge, 9
Zorge, 9
13 066 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Демьяна Бедного ул. , вл.15
Area
90 sq.m
Rooms 4
Демьяна Бедного ул. , вл.15
Демьяна Бедного ул. , вл.15
14 517 238 o
Metro
Begovaya
Address Khoroshevskoe hgw, 38
Area
52 sq.m
Rooms 1
Khoroshevskoe hgw, 38
Khoroshevskoe hgw, 38
14 641 316 o
Metro
Begovaya
Address Khoroshevskoe hgw, 38
Area
53 sq.m
Rooms 1
Khoroshevskoe hgw, 38
Khoroshevskoe hgw, 38
16 850 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Zorge, 9
Area
90 sq.m
Rooms 3
No photo
Zorge, 9
16 968 300 o
21 096 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Демьяна Бедного ул. , вл.15
Area
69 sq.m
Rooms 3
Демьяна Бедного ул. , вл.15
Демьяна Бедного ул. , вл.15
Back to Top