Discount offers
197 000 000 o
Metro
Arbatskaya
Address Povarskaya, 20
Area
270 sq.m
Rooms 5
Povarskaya, 20
Povarskaya, 20
154 170 810 o
Metro
Pushkinskaya
Address Spiridonovka, 16с1
Area
428 sq.m
Rooms 10
Spiridonovka, 16с1
Spiridonovka, 16с1
143 000 000 o
149 000 000 o
Metro
Sportivnaya
Address M.Pirogovskaya, 8
Area
189 sq.m
Rooms 4
M.Pirogovskaya, 8
M.Pirogovskaya, 8
124 648 740 o
Metro
Okhotny Ryad
Address Khlynovsky tupik, 4
Area
153 sq.m
Rooms 3
Khlynovsky tupik, 4
Khlynovsky tupik, 4
114 808 050 o
196 813 800 o
Metro
Tverskaya
Address M.Bronnaya, 20c2
Area
210 sq.m
Rooms 5
M.Bronnaya, 20c2
M.Bronnaya, 20c2
100 375 038 o
147 610 350 o
Metro
Mayakovskaya
Address B.Gruzinskaya, 69
Area
118 sq.m
Rooms 3
B.Gruzinskaya, 69
B.Gruzinskaya, 69
99 900 000 o
101 000 000 o
Metro
Krylatskoye
Address Krylatskie Hills, 47
Area
597 sq.m
Rooms 10
Krylatskie Hills, 47
Krylatskie Hills, 47
91 846 440 o
97 094 808 o
Metro
Belorusskaya
Address B.Gruzinskaya, 69
Area
185 sq.m
Rooms 5
B.Gruzinskaya, 69
B.Gruzinskaya, 69
76 500 000 o
Metro
Smolenskaya
Address N.Arbat, 29
Area
195 sq.m
Rooms 4
N.Arbat, 29
N.Arbat, 29
60 000 000 o
Metro
Frunzenskaya
Address Komsomolsky Prospect, 42c2
Area
130 sq.m
Rooms 3
Komsomolsky Prospect, 42c2
Komsomolsky Prospect, 42c2
Back to Top