Discount offers
83 174 994 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sofiickaya emb., 34с4 А
Area
76 sq.m
Rooms 2
Sofiickaya emb., 34с4 А
Sofiickaya emb., 34с4 А
69 379 600 o
Metro
Kitai-Gorod
Address B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
Area
120 sq.m
Rooms 3
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
67 000 435 o
Metro
Kitai-Gorod
Address Serebryanicheskaya emb., 7-11
Area
144 sq.m
Rooms 3
Serebryanicheskaya emb., 7-11
Serebryanicheskaya emb., 7-11
60 698 196 o
77 171 347 o
Metro
Kitai-Gorod
Address B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
Area
113 sq.m
Rooms 2
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
55 900 000 o
56 900 000 o
Metro
Frunzenskaya
Address Komsomolsky Prospect, 42c2
Area
94 sq.m
Rooms 3
Komsomolsky Prospect, 42c2
Komsomolsky Prospect, 42c2
50 939 055 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sofiickaya emb., 34с4 С
Area
98 sq.m
Rooms 2
Sofiickaya emb., 34с4 С
Sofiickaya emb., 34с4 С
49 300 269 o
Metro
Kitai-Gorod
Address Serebryanicheskaya emb., 7-11
Area
123 sq.m
Rooms 3
Serebryanicheskaya emb., 7-11
Serebryanicheskaya emb., 7-11
33 500 000 o
Metro
Mezhdunarodnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, вл. 17-18
Area
96 sq.m
Rooms 3
1 Krasnogvardeisky proezd, вл. 17-18
1 Krasnogvardeisky proezd, вл. 17-18
31 500 000 o
Metro
Novoslobodskaya
Address Dolgorukovskaya, 25с3
Area
64 sq.m
Rooms 3
Dolgorukovskaya, 25с3
Dolgorukovskaya, 25с3
19 500 000 o
Metro
Novoslobodskaya
Address Dolgorukovskaya, 25с3
Area
40 sq.m
Rooms 1
Dolgorukovskaya, 25с3
Dolgorukovskaya, 25с3
Back to Top