Yugo-Zapadnaya: Actual apartments offers for sale
78 243 600 o
Metro
Yugo-Zapadnaya
Address Voskresenskaya, 2
Area
340 sq.m
Rooms 7
Voskresenskaya, 2
Voskresenskaya, 2
71 723 300 o
91 284 200 o
Metro
Yugo-Zapadnaya
Address Prospect Vernadskogo, 92
Area
144 sq.m
Rooms 4
Prospect Vernadskogo, 92
Prospect Vernadskogo, 92
62 000 000 o
93 000 000 o
Metro
Yugo-Zapadnaya
Address Vernadskogo Prospect, 92
Area
164 sq.m
Rooms 3
Vernadskogo Prospect, 92
Vernadskogo Prospect, 92
49 000 000 o
60 000 000 o
Metro
Yugo-Zapadnaya
Address Vernadskogo Prospect, 94к2
Area
87 sq.m
Rooms 3
Vernadskogo Prospect, 94к2
Vernadskogo Prospect, 94к2
35 000 000 o
70 000 000 o
Metro
Rumyantcevo
Address Мосрентген, 166
Area
328 sq.m
Rooms 8
Мосрентген, 166
Мосрентген, 166
33 742 844 o
Metro
Yugo-Zapadnaya
Address Olympiyaskaya derevnya, Michurinskiy prospekt, вл.10к1
Area
89 sq.m
Rooms 3
Olympiyaskaya derevnya, Michurinskiy prospekt, вл.10к1
Olympiyaskaya derevnya, Michurinskiy prospekt, вл.10к1
32 727 500 o
Metro
Yugo-Zapadnaya
Address Leninsky Prospect, 154к2
Area
101 sq.m
Rooms 3
Leninsky Prospect, 154к2
Leninsky Prospect, 154к2
30 730 187 o
Metro
Yugo-Zapadnaya
Address Olympiyaskaya derevnya, Michurinskiy prospekt, вл.10к1
Area
51 sq.m
Rooms 3
Olympiyaskaya derevnya, Michurinskiy prospekt, вл.10к1
Olympiyaskaya derevnya, Michurinskiy prospekt, вл.10к1
22 500 000 o
Metro
Yugo-Zapadnaya
Address Vernadskogo Prospect, 94к1
Area
60 sq.m
Rooms 1
Vernadskogo Prospect, 94к1
Vernadskogo Prospect, 94к1
21 500 000 o
24 000 000 o
Metro
Yugo-Zapadnaya
Address Ostrovityanova, 6
Area
63 sq.m
Rooms 2
Ostrovityanova, 6
Ostrovityanova, 6
Back to Top