Best apartments in Tverskaya-Kremlin district. Buy apartment in Tverskaya-Kremlin district. Check a price on apartments in Tverskaya-Kremlin district.
464 760 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
258 sq.m
Rooms 5
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
412 000 000 o
Metro
Tverskaya
Address M.Bronnaya, 15б
Area
219 sq.m
Rooms 3
M.Bronnaya, 15б
M.Bronnaya, 15б
404 258 600 o
652 030 000 o
Metro
Pushkinskaya
Address Shvedsky tupik, 3
Area
289 sq.m
Rooms 7
Shvedsky tupik, 3
Shvedsky tupik, 3
369 993 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
173 sq.m
Rooms 3
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
332 535 300 o
443 380 400 o
Metro
Arbatskaya
Address Romanov lane, 5
Area
251 sq.m
Rooms 5
Romanov lane, 5
Romanov lane, 5
322 000 000 o
372 000 000 o
Metro
Tverskaya
Address M.Bronnaya, 15б
Area
189 sq.m
Rooms 3
M.Bronnaya, 15б
M.Bronnaya, 15б
320 000 000 o
372 800 000 o
Metro
Mayakovskaya
Address B.Sadovaya, 5 стр.1
Area
376 sq.m
Rooms 7
B.Sadovaya, 5 стр.1
B.Sadovaya, 5 стр.1
314 000 000 o
Metro
Tverskaya
Address M.Bronnaya, 15б
Area
213 sq.m
Rooms 3
M.Bronnaya, 15б
M.Bronnaya, 15б
312 974 400 o
365 136 800 o
Metro
Pushkinskaya
Address Leontjevsky lane, 15
Area
225 sq.m
Rooms 6
Leontjevsky lane, 15
Leontjevsky lane, 15
304 761 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
180 sq.m
Rooms 3
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
Back to Top