Best apartments in Other district. Buy apartment in Other district. Check a price on apartments in Other district.
135 804 808 o
Metro
Mezhdunarodnaya
Address Presnenskaya emb., 12
Area
127 sq.m
Rooms 2
Presnenskaya emb., 12
Presnenskaya emb., 12
130 406 000 o
Metro
Park Pobedy
Address Universitetsky Prospect, 16
Area
127 sq.m
Rooms 3
Universitetsky Prospect, 16
Universitetsky Prospect, 16
90 000 000 o
148 000 000 o
Metro
Belorusskaya
Address B.Gruzinskaya, 69
Area
138 sq.m
Rooms 3
B.Gruzinskaya, 69
B.Gruzinskaya, 69
32 864 895 o
Metro
Dinamo
Address Mishina, 14
Area
103 sq.m
Rooms 3
Mishina, 14
Mishina, 14
29 000 000 o
Metro
Slavyansky bulvar
Address Tikhaya, 1к1
Area
143 sq.m
Rooms 3
Tikhaya, 1к1
Tikhaya, 1к1
25 200 000 o
Metro
Prazskaya
Address Kirovogradskaya st., 22к2
Area
122 sq.m
Rooms 3
Kirovogradskaya st., 22к2
Kirovogradskaya st., 22к2
23 975 704 o
Metro
Dinamo
Address Mishina, 14
Area
76 sq.m
Rooms 2
Mishina, 14
Mishina, 14
15 761 100 o
Metro
Dinamo
Address Mishina, 14
Area
49 sq.m
Rooms 1
Mishina, 14
Mishina, 14
14 700 000 o
Metro
Prazskaya
Address Kirovogradskaya st., 22к2
Area
58 sq.m
Rooms 1
Kirovogradskaya st., 22к2
Kirovogradskaya st., 22к2
Back to Top