Komsomolskaya: Actual apartments offers for sale
22 000 000 o
26 081 200 o
Metro
Komsomolskaya
Address Krasnoprudnaya, 1
Area
55 sq.m
Rooms 2
Krasnoprudnaya, 1
Krasnoprudnaya, 1
12 961 400 o
Metro
Krasnye Vorota
Address Basmanniy lane, 5
Area
46 sq.m
Rooms 1
Basmanniy lane, 5
Basmanniy lane, 5
Back to Top