Kitai-Gorod: Actual apartments offers for sale
265 269 000 o
Metro
Kitai-Gorod
Address Solyanka, 7
Area
260 sq.m
Rooms 5
No photo
No photo
175 000 000 o
190 000 000 o
Metro
Taganskaya
Address Kotelnicheskaya emb., 1-15
Area
175 sq.m
Rooms 5
Kotelnicheskaya emb., 1-15
Kotelnicheskaya emb., 1-15
117 189 030 o
Metro
Kitai-Gorod
Address B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
Area
167 sq.m
Rooms 3
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
115 952 408 o
Metro
Kitai-Gorod
Address B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
Area
167 sq.m
Rooms 3
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
106 991 000 o
Metro
Kitai-Gorod
Address Solyanka, 7
Area
109 sq.m
Rooms 3
No photo
No photo
105 230 416 o
Metro
Kitai-Gorod
Address B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
Area
149 sq.m
Rooms 3
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
105 230 416 o
Metro
Kitai-Gorod
Address B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
Area
149 sq.m
Rooms 3
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
100 717 008 o
Metro
Kitai-Gorod
Address B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
Area
209 sq.m
Rooms 3
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
98 739 512 o
Metro
Kitai-Gorod
Address B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
Area
149 sq.m
Rooms 3
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
94 853 700 o
Metro
Kitai-Gorod
Address B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
Area
147 sq.m
Rooms 3
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
B.Nikolovorobinsky lane, вл.9
Back to Top