Best apartments in Khoroshevskiy-Serebryaniy Bor district. Buy apartment in Khoroshevskiy-Serebryaniy Bor district. Check a price on apartments in Khoroshevskiy-Serebryaniy Bor district.
218 622 720 o
Metro
Sokol
Address Chapaevsky lane, 3
Area
222 sq.m
Rooms 5
Chapaevsky lane, 3
Chapaevsky lane, 3
115 741 440 o
Metro
Begovaya
Address Khoroshevskoe hgw, 16 к 1
Area
260 sq.m
Rooms 6
Khoroshevskoe hgw, 16 к 1
Khoroshevskoe hgw, 16 к 1
51 900 000 o
85 000 000 o
Metro
Oktyabrskoye Pole
Address Raspletina, 22к2
Area
162 sq.m
Rooms 4
Raspletina, 22к2
Raspletina, 22к2
51 500 000 o
64 300 800 o
Metro
Oktyabrskoye Pole
Address Karamyshevskaya emb, 56 к 1
Area
142 sq.m
Rooms 4
Karamyshevskaya emb, 56 к 1
Karamyshevskaya emb, 56 к 1
31 500 000 o
34 500 000 o
Metro
Oktyabrskoye Pole
Address Marshal Rybalko st., 2
Area
94 sq.m
Rooms 2
Marshal Rybalko st., 2
Marshal Rybalko st., 2
25 110 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Khoroshevskoe hgw, вл.25
Area
93 sq.m
Rooms 3
Khoroshevskoe hgw, вл.25
Khoroshevskoe hgw, вл.25
24 700 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Демьяна Бедного ул. , вл.15
Area
86 sq.m
Rooms 3
Демьяна Бедного ул. , вл.15
Демьяна Бедного ул. , вл.15
23 020 200 o
Metro
Begovaya
Address Khoroshevskoe hgw, 38
Area
81 sq.m
Rooms 2
Khoroshevskoe hgw, 38
Khoroshevskoe hgw, 38
23 000 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Демьяна Бедного ул. , вл.15
Area
90 sq.m
Rooms 4
Демьяна Бедного ул. , вл.15
Демьяна Бедного ул. , вл.15
20 000 000 o
23 750 000 o
Metro
Begovaya
Address Khoroshevskoe hgw, 16к2
Area
70 sq.m
Rooms 2
Khoroshevskoe hgw, 16к2
Khoroshevskoe hgw, 16к2
Back to Top